เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100

เครื่องทดสอบ เครื่องวัดสถานี
EV Recharging Station
MACROEVTEST EVTEST-100

เครื่องทดสอบ เครื่องวัดสถานี EV Recharging Station MACROEVTEST EVTEST-100

Multifunction instrument for electrical installation safety testing, power quality analysis and EVSE safety testing

AUTOMATIC EVSE SAFETY TEST

Check of the output voltage value
Continuity check of the protective conductor
Insulation resistance measurement
Check of the status:

เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100
เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100
เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100

Multifunction instrument for electrical installation safety testing, power quality analysis and EVSE safety testing

MACROEVTEST is the new HT instrument to perform verification and control of electric car charging stations (EVSE) safety according to IEC / EN 61851-1 and IEC / EN60364-7-722 standards. Being a combined verification instrument, MACROEVTEST also carries out tests on electric systems in compliance with IEC/EN 61557-1 and therefore measurements of continuity of the protection cable, insulation resistance (with calculation of PI and DAR), overall earth resistance, RCDs type B, A and AC tripping time and current, line / fault impedance with calculation of prospective short circuit / fault current, phase sequence and conformity. MACROEVTEST also allows measuring and saving environmental parameters (illuminance, temperature), leakage current and electric quantities such as voltage, current, power factor, power and harmonics on single-phase systems.
MACROEVTEST is provided with the innovative AUTO function: by selecting this function and only setting the value of RCD current, COMBI521 carries out tests of overall earth resistance, RCD tripping time and insulation resistance in a sequence. At the end of the test, the device shows all results with the indication of compliance or non-compliance with the standards with simple OK or NOT OK symbols.
The internal memory allows saving the measures and subsequently transfer them onto the PC through the optical/USB connection. Thanks to the brand new HTAnalysis App, free to download for iOS and Android systems, MACROEVTEST is capable of transferring measured and recorded data onto tablets and smartphones, thus giving the operator the possibility to customize and share through HTCloud the result of their tests

ELECTRICAL INSTALLATION SAFETY TEST

 • AUTOMATIC test (no-trip ground resistance, RCD tripping time, insulation resistance) in a sequence

 • Continuity of protective conductors with 200mA

 • Insulation resistance up to 1000V, with dielectric absorption ratio D.A.R. and polarization index P.I.

 • Polarity test

 • Type A, AC, B General and Selective RCD tripping time and current

 • Line/Fault impedance, Phase-Phase, Phase-Neutral, Phase-PE (also at high resolution with optional accessory IMP57)

 • Coordination of MCBs and fuses

 • Global earth resistance

 • Phase sequence and conformity measurement

 • Measurement of leakage current

 • Measurement of electrical parameters in single-phase installations (V, A, W, VAR, VA, PF)

 • Measurement of environmental parameters through external probes (HT52/05 and HT53/05)

 

GENERAL

 • Internal memory and PC connection

 • Wi-Fi connection to Android and iOS smartphones and tablets

TECHNICAL DATA

– Standby (status A)
– Vehicle detected (status B)
– Mechanical interlock verification (status B)
– Ready (charging) (status C) with ventilation (status D)
– Fault simulation on the protective conductor (fault PE)
– Fault on CP signal (fault E)

Global earth resistance measurement
Measurement of RCD tripping time (type A, type B and type DD 6ma)

 


ด่วน!!! ราคาโปรโมชั่น
ของสิ้นเดือนนี้เท่านั้น !!!

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ
โทร 094-919-5546
Line ID: MTP-Thai

 

เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100
EV-TEST100 - HT Instruments EVSE Vehicle charging station testing adapter


ด่วน!!! ราคาโปรโมชั่น
ของสิ้นเดือนนี้เท่านั้น !!!

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ
โทร 094-919-5546
Line ID: MTP-Thai

 

เครื่องทดสอบ,เครื่องวัดสถานี,EV-Recharging-Station,IEC-EN-61851-1,EN60364-7-722,MACROEVTEST,EVTEST-100