PRODUCTS

เครื่องมือวัดและตรวจสอบงานทางกล
 (MECHANICAL INSTRUMENTS)

 

เครื่องเสิร์จ เครื่องเสิร์จเทส surge tester  
ทดสอบหาความบกพร่องของฉนวน ทดสอบทำให้ขดลวดมีความเครียดสูงชั่วขณะ ถ้าฉนวนบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์จะแสดงผลให้เห็น

 

เครื่องพ่นพอกโลหะ เครื่องพ่นละอองโลหะ 
Thermal arc spray | wire arc spray

Thermal spray พ่นพอกผิวโลหะ coating 
– งานซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักร

เครื่องเสิร์จ, เครื่องเสิร์จเทส, surge tester,ขายเครื่องเสิร์จ,เครื่องทดสอบขดลวดเสิร์จ,เครื่อง Surge Test, ราคา surge tester,surge comparison test,surge test motor,surge comparison tester

บริการตรวจวัดวิเคราะห์เครื่องจักร
งานฟิวด์บาลานซ์เครื่องจักร

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน-เครื่องฟิวส์บาลานซ์-field-balance-vibration-VA5

บริการให้เช่าเครื่องมือ

เครื่องวัดความสั่นมอเตอร์
เครื่องมือตรวจหาแนวแกนเพื่อติดตั้งเครื่องจักร

 

เครื่องพ่นพอก HVOF
ผิวโลหะอุตสาหกรรมผงพ่นคาร์ไบด์ 
เครื่องพ่นพอกโลหะ แบบ HVOF

การเคลือบที่ได้มีความพรุนต่ำและแรงยึดเหนี่ยวสูง

 

Authorized Distributor