เมกะโอห์มมิเตอร์,mega-Ohmmeter,ขายเมกะโอห์มมิเตอร์, เมกะโอห์มมิเตอร์มืออาชีพ,เมกะโอห์มมิเตอร์อุตสาหกรรม,ให้เช่าเมกะโอห์มมิเตอร์

PROFESSIONAL Mega Ohmmeter

เครื่องวัดเมกะโอห์มมิเตอร์มืออาชีพ มีความแม่นยำสูง
ระดับมืออาชีพ มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง มีความทนทาน กันน้ำกันฝุ่น วัดได้ถึง 15 TΩ

  • วัดค่าได้สูงถึง 15 TΩ
  • วัดฉนวนได้ง่ายดาย
  • วัดแบบเสต็ปเทส Step Voltage Test
  • ระดับมืออาชีพ
  • คุ้มค่า ใช้งานได้ทนทาน
กดดูข้อมูลเพิ่ม Mega Ohm meter
ไมโครโอห์มมิเตอร์,Micro-Ohmmeter,ขายไมโครโอห์มมิเตอร์มิเตอร์, ไมโครโอห์มมิเตอร์มืออาชีพ

PROFESSIONAL Microhmmeter

เครื่องวัดไมโครโอห์มมิเตอร์ระดับมืออาชีพ มีความแม่นยำสูง
ระดับมืออาชีพ มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง มีความทนทาน

  • ไมโครโอห์มมิเตอร์สำหรับการวัดความต้านทานค่าตํ่า สำหรับตรวจวัดค่าความต้านทานของขดลวดมอเตอร์
  • ช่วงกระแสทีใช้วัดปรับค่าได้ 0.1 mA/1mA/10mA/0.1A/1A/10A
  • ความละเอียดสูงสุด 0.1ไมโครโอห์ม
  • มีฟังก์ชันการวัดและบันทึกอย่างต่อเนือง (continuous)เหมาะสำหรับก
อ่านข้อมูลต่อ Micro ohm meter
เครื่องมือวิเคราะห์กำลังงานและคุณภาพไฟฟ้า

VEGA78 เครื่องมือวัดและวิเคราะห์กำลังงานและคุณภาพไฟฟ้า

สำหรับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม, งานอนุรักษ์พลังงาน หน้าจอสี ทัชสกรีน
+ วิเคราะห์และบันทึกค่าฮาร์มอนิกได้ถึงอันดับที่ 49 และแสดงค่าแบบ real time ได้ถึงอันดับที่ 64
+ แสดงค่าแรงดันและกระแสในรูปแบบ waveform และตัวเลข

อ่านข้อมูลต่อ Vega78
เทอร์โมสแกน,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องวัดภาพความร้อน,ขาย thermoscan,ขายเทอร์โมสแกน

THT70 – THERMAL

IMAGING CAMERA

เทอร์โมสแกน,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องวัดภาพความร้อน,ขาย thermoscan,ขายเทอร์โมสแกน

THT45 | 46

COMPACT INFARRED CAMERAS

I-V400w – SOLAR CELL

EFFICIENCY TESTER HT ITALY

PQA824 – POWER QUALITY

PQA824 Tester HT ITALIA

MIC 10k1 10kV Insulation

Tester SONEL POLAND

MMR-620

Micro-ohmmeter